live chat software

ประกาศดำเนินการเอาผิดแก่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ทุกรูปแบบ

ประกาศดำเนินการเอาผิดแก่ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ทุกรูปแบบ

 

           ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน บริษัท OP Operation LLC สหรัฐอเมริกา ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ “อินเฟสเทชั่น” ผู้ให้สิทธิ์แก่บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด เป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องอย่างเป็นทางการในการเปิดเกม Infestation: Survivor Stories ในประเทศไทย โดยเป็นตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นผู้รับมอบอำนาจภายในประเทศไทย เพื่อดำเนินการห้ามปราม และกำจัดการลอกเลียนแบบ การทำปลอม การกระทำละเมิดต่างๆ และการกระทำผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทางการค้า ที่ใช้นำเสนอในเชิงพาณิชย์ รูปแบบต่างๆ (ผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ เครื่องหมายการรับรอง ป้ายยี่ห้อ รูปแบบ การโฆษณา ตัวอักษร รูปแบบการใช้คำ และสิ่งอื่นๆ ประเภทเดียวกันนี้)

           จากหนังสือมอบอำนาจ (Power of Attorney) ที่ได้รับมอบมา ทางบริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด สามารถแสดงตนในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ต่อสำนักงานราชการ หรือสถานที่อื่นๆ ใดเพื่อยื่นร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่รัฐใดๆ เพื่อร่วมเป็นโจทย์ในการดำเนินคดีทางกฎหมาย ดำเนินการฟ้องร้อง การต่อสู้คดีอาญาและแพ่งในศาลต่างๆ เพื่อเรียกร้องสิทธิ ค่าเสียหายต่างๆ ได้ทันที ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้มีการดำเนินคดีมาแล้วอย่างต่อเนื่อง

           ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนแก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือผู้ให้บริการร้านอินเตอร์เน็ตที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ลักลอบเปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์เถื่อน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมช่วยเล่นต่างๆ ให้หยุดการกระทำผิดดังกล่าว มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีทางกฎหมายจนถึงที่สุด โดยไม่สามารถยอมความใดๆ ได้ ทั้งนี้รวมไปถึงสิทธิ์ในการจัดการกับช่องทางคอมมูนิตี้ และโซเชี่ยล อาทิเช่น Facebook (แฟนเพจ, กรุ๊ป, โปรไฟล์), YouTube และอื่นๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในทันทีอีกด้วย

           สำหรับผู้ที่มีเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทำผิด ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เถื่อน หรือโปรแกรมช่วยเล่น ทางบริษัทฯ มีเงินรางวัลให้กับผู้แจ้งเบาะแสการละเมิดลิขสิทธิ์ จำนวน 10,000 บาท หากสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ จนสามารถไปถึงขั้นดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดได้

 

           สุดท้ายนี้ทางบริษัทฯ มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะดูแลและพัฒนาตัวเกม Infestation: Survivor Stories ไทยให้มีความสนุกน่าเล่น รวมไปถึงการดูแลจัดการปัญหาเรื่องการใช้โปรแกรมช่วยเล่นต่างๆ ทั้งในวันนี้ และในภายภาคหน้าต่อไป