Patch Update | 4 February 2020


Patch Update ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
 

  • อัพเดทเพิ่มปืน AN-94 เข้าในเกม โดยจะดรอปจากบอส Super Zombie ในแผนที่ Colorado ล่าก่อน ได้ก่อน โหดก่อน!

 

  • จัดให้!! อัพเดทเพิ่มปุ่ม Buy Premium 3 Days ราคา 300 GC เข้าในเกมตามคำเรียกร้องของผู้เล่น